NEURO-FUZZY MODELING OF EXPERIMENTAL DATA ON OPTIMIZATION OF THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF FOCL

Authors

  • Dilmurod Davronbekov Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi
  • Zafar Khakimov
  • Jamshid isroilov

Keywords:

approximation, regression model, Sugeno fuzzy knowledge base, neuro-fuzzy model, spectral line, FOCL, FOTS

Abstract

In this article, we consider the issues of approximating experimental data. It is shown that
the advantage of using fuzzy methods in comparison with other existing methods when choosing an
approximation model is efficiency in solving non-formalized or poorly formalized problems, efficiency
when working with a large amount of conflicting information, efficiency when working with incomplete
information. The approximation of experimental data on the study of spectral lines of FOCL using
the regression model, the Sugeno fuzzy knowledge base and the neuro-fuzzy model is carried out.

References

Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control // IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics. – 1985, Vol. 15. - # 1. - p. 116 - 132.

Yager R., Filev D. Essentials of Fuzzy Modeling and Control. USA: John Wiley Sons. - 1994. – 387 p.

Matematika: Ensiklopediya / pod red. Yu.V. Proxorova. - M.: Bol’shaya Rossiyskaya ensiklopediya, 2003.

Juk V. V. Leksii po teorii approksimasii. - SPb.: -izd-vo VVM.- 2008. - 396 s.

Daugavet I.K. Teoriya priblijennix metodov. Lineynie uravneniya: uchebnoe posobie. - 2-e izd. -SPb.: BXV-Peterburg. - 2006. - 278 s.

A. P. Kolesnikov. Teoriya priblijeniy. Funksional’nie splayni v topologicheskix vektornix prostranstvax. - M.: - Librokom. - 2013. - 462 s.

Muxamedieva D.T., Minglikulov Z.B. Obuchenie neyro-nechetkoy seti pri raznix funksiyax prinadlejnosti // Ximicheskaya texnologiya. Kontrol’ i upravlenie. - 2013. - #2. – s. 68-75.

Minglikulov Z.B. O nelineynoy modeli klassifikasii sostoyaniy slaboformalizuemix prosessov s ispol’zovaniem nechetkix pravil vivoda // Ximicheskaya texnologiya. Kontrol’ i upravlenie. - 2013. - #3. - s.82-85.

Minglikulov Z.B. Algoritm resheniya zadachi nechyotkoy klasterizasii // Problemi informatiki - 2014. -# 1.- s.10-14.

Kamilov M.M., Minglikulov Z.B. Algoritm resheniya zadachi nechyotkoy klasterizasii, osnovanniy na uchyote nechyotkix otnosheniy mejdu ob’ektami // Dokladi Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. - 2014. - #4. - s.18-21.

Minglikulov Z.B. Algoritmi prinyatiya diagnosticheskix resheniy s ispol’zovaniem neyronechetkix texnologiy // Problemi informatiki i

energetiki. - Toshkent. - 2011. - #1. - s. 71-76.

Hakimov Z.T., Davronbekov D.A. Equalization of spectral characteristics of optical signals by acoustooptic filters // 2007 3rd IEEE/IFIP International Conference in Central Asia on Internet, ICI 2007.

Matyokubov U.K., Davronbekov D.A. The Impact of Mobile Communication Power Supply Systems on Communication Reliability and Viability and Their Solutions // International Journal of Advanced Science and Technology. -2020, Vol. 29- # 5. - p. 3374

- 3385.

Davronbekov D.A., U.T.Aliev, J.D.Isroilov, X.F.Alimdjanov. Power Providing Methods for Wireless Sensors // 2019 International

Conference on Information Science and Communications Technologies. Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. - p.1-3.

D.Davronbekov, U.T.Aliev, J.D.Isroilov. Using the energy of electromagnetic radiation as a source of power // 2017 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2017.

U.K.Matyokubov, D.A.Davronbekov. Increasing Energy Efficiency of Base Stations in Mobile Communication Systems // Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent. - 1/2020. - p.22-27.

D.A.Davronbekov, U.K.Matyokubov. The Role of Network Components in Improving the Reliability and Survivability of Mobile Communication Networks // Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent.- 2020, Vol.10: Iss.3, Article 2. - p.7-14.

Davronbekov D.A., Xakimov Z.T. Osobennosti ekspluatasii volokonno-opticheskogo kabelya pri izmeneniyax temperaturi // Scientific Collection ¾InterConf¿. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference Recent Scientific Investigation. - 2020. -#1(37) - s. 996-1001.

T.D.Radjabov, B.N.Rakhimov, D.A.Davronbekov. Optoelectronic devices for automatic diagnosis of the physical properties of mechanical disturbances, damage dams // Sevenths World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation,WCIS-2012, Vol.II. - p.246-248.

Nazarov A.M., Rakhmonov A.R., Khurbanbayev Sh.Z., Mavlyanov A.Sh., Davronbekov D.A. The device for diagnostics of optical fiber cables // European Journal of Technical and Natural Sciences Scientific journal. - 2017. - #5. - p.82-88.

D.A.Davronbekov, Z.T.Xakimov. Metodi uluchsheniya spektral’nix xarakteristik volokonnoopticheskix sistem peredachi informasii. Monografiya- T.: Yoshlar nashriyoti uyi. - 2020 - 112 s.

Davronbekov D., Khakimov Z., Isroilov J. Features Identifiers Implemented in the Context of Generations of Mobile Cellular Development // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. -2020, Volume 9. - #5 - p.8753-8757.

Patent na izobretenie IAP 04465 / Radjabov T.D., Nazarov A.M., Davronbekov D.A., Simonov A.A., Xakimov Z.T., Pichko S.V. Ustroystvo dlya diagnostiki i optimizasii spektral’nix xarakteristik optovolokonnix sistem peredachi informasii // Rasmiy axborotnoma. - 2012. – #1(129).

D.A.Davronbekov, A.M.Nazarov. One of the Ways to Diagnose Elements of Fiber Optic Systems of Mobile Communications // International scientific journal “Science and World”. – 2019, Vol. I. - # 6(70) - p.18-25.

Radjabov T.D., Khakimov Z.T., Davronbekov D.A. Development of the stand for researches spectral characteristics of the optical fiber// ICEIC 2008 The 9th International Conference on Electronics, Information and Communication. - 2008. - p.410-411.

Radjabov T.D., Davronbekov D.A., Xakimov Z.T. Issledovanie spektral’nix xarakteristik opticheskix signalov VOSP s ispol’zovaniem AOPF // Infokommunikasii: Seti- Texnologii-Resheniya. -2008. - #1, - s.3-7.

Davronbekov D.A., Jumamuratov I.K. Osobennosti primeneniya VOLS v sistemax mobil’noy svyazi // Scientific Collection InterConf. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference Experimental and Theoretical Research in Modern

Science. - 2020. -#2(35).- s.627-632.

Davronbekov D.A., Xakimov Z.T., Isroilov J.D. Opredelenie granisi texnologicheskogo zapasa opticheskogo volokna s pryamolineynimi elementami // Scientific Collection InterConf. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical

Conference Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects. - 2020. -#2(38) -

s.1163-1169.

Davronbekov D.A., Khakimov Z.T. Technique Design of Filter on Surface-acoustic Waves // Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent. -2020. -#10. – p.18-25.

Published

2021-03-26

How to Cite

Davronbekov, D., Khakimov, Z., & isroilov, J. (2021). NEURO-FUZZY MODELING OF EXPERIMENTAL DATA ON OPTIMIZATION OF THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF FOCL. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1), 55–70. Retrieved from https://acta.polito.uz/index.php/journal/article/view/neuro

Issue

Section

Technical Science and Engineering